แผนภูมิกระบวนการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

แผนภูมิกระบวนการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

แผนภูมิกระบวนการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

แผนภูมิกระบวนการรีดอลูมิเนียมแบบแบน

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ทั่วไป_ผลิตภัณฑ์ (1)

คาร์บอดี้อลูมิเนียม

แบบฉบับ (2)

อลูมิเนียมอุตสาหกรรม

ตามแบบฉบับ (1)

บาร์อลูมิเนียม

ทั่วไป_ผลิตภัณฑ์ (4)

อ่างความร้อนอลูมิเนียม

ทั่วไป_ผลิตภัณฑ์ (5)

ใบมีดอลูมิเนียม

ทั่วไป_ผลิตภัณฑ์ (6)

บีมอลูมิเนียม