แผ่นอลูมิเนียมและแผ่น

แผ่นอลูมิเนียมและแผ่น

ให้ฉันทราบ